TriplEforms mappen opschonen

Gemaakt door Mark Duijkers, Gewijzigd op Vr, 23 Sep, 2022 om 11:28 AM op Mark Duijkers


Aanmaken schoonmaakroutine (.bat bestand)


Tijdelijke bestanden (zoals logging, documenten en uploads) kunnen niet door TriplEforms zelf worden verwijderd omdat de applicatie alleen actief is wanneer iemand een formulier invult. Bestanden worden daardoor niet verwijderd als de site langere tijd geen bezoekers heeft. Om toch de gewenste bewaringstermijn te handhaven, richt u een ‘scheduled task’ in.Maak een uit te voeren bestand (.bat) met de instructies die de folders opschonen. Vervang de waarde /MINAGE:14 door het gewenste aantal dagen dat een bestand moet blijven staan. Indien er een spatie in een folder naam staat dan moet het volledige pad met dubbele quotes worden opgegeven. (B.V. robocopy "c:\temp\rc pad1" "c:\temp\rc pad2") 

Let er ook op dat er tussen de paden en de parameters een spatie staat. --------------------------------------------- 

robocopy c:\temp\uploads c:\temp\uploads\delete\ /MOV /MINAGE:14 /S /PURGE 

robocopy c:\temp\documents c:\temp\documents\delete\ /MOV /MINAGE:14 /S /PURGE 

robocopy c:\temp\asyncuploads c:\temp\asyncuploads\delete\ /MOV /MINAGE:14 /S /PURGE 


rmdir c:\temp\uploads\delete\ /s /q 

rmdir c:\temp\documents\delete\ /s /q 

rmdir c:\temp\asyncuploads\delete\ /s /q

 --------------------------------------------- (robocopy documentatie https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc733145(WS.10).aspx


Sla het .bat-bestand op zodat het kan worden uitgevoerd door de “scheduled task”.Creëren geplande taak


Volg hiervoor de instructies van Microsoft voor de Windows-versie die u gebruikt: https://windows.microsoft.com/en-us/windows/schedule-task


Kies als uit te voeren ‘task’ of ‘actie’ het hierboven beschreven .bat bestand. Zorg ervoor dat de taak periodiek wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld dagelijks om 23:00.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren