Cookie SameSite None/Lax

TriplEforms 4.3

Gemaakt door Mark Duijkers, Gewijzigd op Fri, 23 Sep 2022 om 11:19 AM op Mark Duijkers

Wat is de oorzaak?

Microsoft heeft een update gedaan in het .NET framework. Er wordt een SameSite cookie header verzonden als de waarde van HttpCookie.SameSite gelijk is aan ‘None’. Bovendien worden FormsAuth en SessionState cookies in het vervolg aangemerkt met SameSite = ‘Lax’, dat in tegenstelling tot de eerdere default ‘None’.

 

Welke gevolgen heeft dit?

Wanneer er vanuit een TriplEforms formulier een uitstapje wordt gemaakt naar een andere website, zoals bij aanmelding met DigiD of eHerkenning, is TriplEforms bij terugkomst in het formulier haar sessie kwijt en kan het formulier alleen maar opnieuw worden gestart.

 

Hoe kan dit worden opgelost?

De wijziging komt mee met een Windows security update. Afhankelijk van de Windows versie betreft het:

     

Update KBWindows Versie

KB 4530677

Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2

KB 4530689


Windows Server 2016

 

De default waarde voor SameSite kan worden overschreven in de web.config. Voeg hiervoor cookieSameSite=”None” toe aan de sessionState tag.

  

<sessionState cookieSameSite="None" cookieless="false" timeout="15"> </sessionState>
De volgende instelling geeft problemen in Google Chrome, voeg deze niet toe of verwijder deze indien deze in web.config staat:


   <httpCookies sameSite="None" />


Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren