Release Notes TriplEforms 5.1.2

Gemaakt door Inger Koffijberg, Gewijzigd op Ma, 17 Jun om 2:48 PM op Inger Koffijberg


Voor deze nieuwe versie is een Website update, Enginge update en indien er gebruik wordt gemaakt van de MijnOmgeving ook een Database Update nodig.


INHOUDSOPGAVE


TriplEforms Build 5.1.2 (17-06-2024)

 

Features

 • De progressbar is nu ook beschikbaar in de MijnOmgeving. De progressbar is omgezet naar een progress html element.
  Let op:
   Voor css styling zijn een aantal selectoren gewijzigd:
  • .progressbar .barcontainer is gewijzigd naar .progressbar progress en .progressbar progress::-webkit-progress-bar.
  • .progressbar .bar is gewijzigd naar .progressbar progress::-webkit-progress-value
  • De styling is ook in te stellen door gebruik te maken van de %tf-progress-bar en %tf-progress-percentage-text placeholders in het klant.scss bestand.
 • Bij subscenario's die als 1 stap in het stapmenu getoond worden, kunnen de onderliggende stappen als substappen getoond worden. Dit is door de optie "Show contents hierarchical" aan te zetten. Er wordt maximaal 1 laag diep getoond. 
 • Er zijn twee opties aan de scenario properties toegevoegd, die betrekking hebben tot het scenario stapmenu:
  • De optie om stappen die in de huidige flow niet bereikbaar zijn als non-actief te tonen (door aria-disabled="true" en styling daar op).
  • De optie om stappen met dezelfde menu name en sortorder als één stap te tonen. Dit werkt ook voor stappen met dezelfde menu naam en sortorder binnen twee subscenario's met dezelfde menu naam en sortorder.
 • De instellingen van de FO-generator kunnen nu opgeslagen worden. Deze worden standaard bij het gegenereerde FO opgeslagen en kunnen daarnaast in een apart bestand opgeslagen worden. De settings kunnen uit het geselecteerde output bestand geladen worden, of uit een andere FO.
 • In de FO-generator zijn voor de component 'Scenario Flow Picture' de volgende zaken in te stellen:
  • De blokken binnen het scenario kunnen uitgeklapt weergegeven worden.
  • De gegenereerde diagrammen kunnen naar een gespecificeerde folder geëxporteerd worden. Hierbij kan ook de keuze gemaakt worden om de diagrammen niet te tonen in het gegenereerde FO, maar hier alleen de bestandsnaam van het geëxporteerde diagram te tonen.
 • Er is een nieuwe component aan de FO-generator toegevoegd. Deze voegt Form Flow pictures toe aan het FO. 
 • Aan de forms control component in de FO-generator zijn een aantal opties toegevoegd. Er kan gekozen worden welke kolommen getoond worden, als dit voor lege rijen zorgt kan gekozen worden om deze weg te laten. Daarnaast kan een maximale lengte voor waardes ingesteld worden.
 • Bij het genereren van een FO kan nu gekozen worden welke scenario's en form's meegenomen worden in het genereren van het FO.
 • Multilingual labels kunnen nu getoond worden in een taal naar keuze in het FO.
 • Er kan nu gewerkt worden met App_themes in combinatie met het bestand _klant.scss waarin variabelen per thema gebruikt kunnen worden. Deze wordt ingeladen op basis van het huidige environment. App_Theme "Default" wordt gebruikt als het gevraagde environment niet gevonden kan worden.
 • Het is nu mogelijk om de WCAG-Checker (als beschikbaar in de licentie) uit te voeren per bestand. Zie de TriplEforms Help voor meer informatie.
 • Het is nu mogelijk om de automatische focus aan/uit te zetten in de settings. (Onder Website -> Accessibility).
   Daarnaast is via de TriplEforms Editor nu per control waarop een style te zetten is, ook te regelen of deze in active of passive modus gefocust moet worden. Voor meer uitleg zie de TriplEforms Help-file.
 • Caching toegevoegd voor bestanden in de editor. Hierbij is een breaking change gedaan bij het fixen van een typfout in IRequestContext (AlternativeIdExtentions -> AlternativeIdExtensions).
 • Optionele parameter toegevoegd aan [*Attachment] en [*XmlAnswersWithAttachments] functies om Base64 logging van de inhoud van de bijlagen te disablen.
 • Er zijn meerdere pagina events toegevoegd voor veel voorkomende pagina en events. 
 • Omzetting Kodision naar Atabix in uitingen zowel tekst, logo's, splashscreen als iconen. In de webapplicatie zijn teksten en favicon aangepast.

 

 

Changes

 • Oplossing waarbij de validatie van het settingsscherm van de FO-generator afging als je op Cancel klikte. 
 • Lege keuze bij document template nu veranderd naar "Default" om aan te geven dat hiermee een standaard template wordt geladen. 
 • Performance verbeteringen in de Editor door het beter omgaan met opslaan van editor instellingen en recovery bestanden.
 • ISO 19005-1 staat bij een nieuw Document Generator-element binnen een scenario standaard aangevinkt i.v.m. WCAG-compliancy.
 • TriplEforms handleiding is vernieuwd.
 • Wijziging gemaakt bij het Uitlog-gedrag in de Saml2Engine, als SSO Support op de Service Provider uitgevinkt is. Als SSO Support uitgevinkt is, wordt er in de Saml2Engine geen federatieve uitlogactie meer uitgevoerd. Hierdoor wordt de gebruiker niet meer geredirect naar de Identity Provider om uit te loggen.

  Dit is namelijk niet benodigd. Bij geen ondersteuning voor SSO (enkel inloggen) op een koppelvlak, wordt/worden de sessie(s) niet beheerd door de Identity Provider. Hierdoor heeft Single Logout geen effect.

  Er wordt daarom geen LogoutRequest meer verzonden naar de Identity Provider (ook wel federatief uitloggen). Het is in dit geval alleen benodigd om uit te loggen bij de Service Provider. Dit houdt in dat alleen de lokale sessie opgeruimd wordt.

  Let op:
   Controleer bij de klant of de SSO Support instelling op de Service Provider correct ingeregeld staat o.b.v. de specificatie van het koppelvlak. Indien SSO Support uitgevinkt staat, wordt federatief uitloggen niet meer ondersteund en wordt de sessie bij de Identity Provider niet beëindigd.
 • Aanpassing gedaan in TriplEforms.aspx.cs-events. Dit zijn nu SubScenarioManagerEventArgs en leveren SubScenarioManager mee in de argumenten, waardoor maatwerk gebouwd kan worden tegen SubScenarioManager aan. Voorheen waren dit PageEventsArgs.

  Let op:
   Enkel de PreInit-events op de TriplEforms.aspx-pagina zijn nu nog PageEventsArgs. Dit komt, doordat SubScenarioManager nog niet geïnitialiseerd is op het betreffende moment. 

 

Bug Fixes

 • Bij subscenario's met de optie 'Show as one step' wordt nu de correcte class op het menuitem in het scenariomenu getoond. 
 • Fix doorgevoerd voor performance problemen omtrent SCWF en de Solution Explorer en daarbij ook problemen in relatie tot Out-of-Memory exceptions opgelost.
 • Issue gefixed omtrent validaties & aria-attributen, waardoor het aria-invalid-attribute niet meer werd weggehaald bij een valide invoer van een veld.
 • De SelectedOnly initial expand method op een TreeView control houdt nu rekening met het volgende:
  • De antwoorden die gegeven zijn, als je terugkomt op een formulier waar een TreeView op staat.
  • Er wordt rekening gehouden met de Checked-property en de Expanded-property. De Checked-property wordt overschreven door de gegeven antwoorden en is alleen initieel actief.
  • Indien een antwoord aangevinkt was, werd de node/bovenliggende nodes niet aangekaart als Expanded, terwijl dit wel hoort. Dit is nu opgelost.
 • Probleem opgelost in Colibri. Hiermee zijn de Vraag en Antwoord labels niet meer zichtbaar zijn in de [*HTMLSummary], als deze gebruikt wordt binnen een fragment voor document generatie.
 • XSRF Token staat in de website (TriplEforms) op SameSite Strict.
 • Bij het validatiebericht van een Autocomplete-control (ongeldige waarde) is de extra <br/>-tag verwijderd. Deze werd gerenderd door een prefix in de Engine, maar dit is dus weggehaald.
 • We kunnen nu het volledig potentieel van SCSS benutten zowel intern als bij klanten. Het gebruik van @use is geïmplementeerd en de ingebouwde styling is hierop aangepast.
 • Oplossing voor het probleem dat een doorgegeven event vanuit de trigger van het EventSysteem niet te gebruiken was in maatwerk events.
 • De enter knop kan nu gebruikt worden om buttons, file inputs en links te bedienen.
 • De toegankelijkheid van popups is verbeterd. Deze hebben nu de attributen 'aria-labelledby' die naar de titel verwijst en 'aria-describedby' die naar de body verwijst.
 • Het tonen van een popup vanuit de backend is nu verbeterd, waarbij de standaard popups zoals FormResume, TFA, etc. en bij de in te regelen knoppen in de TF-editor omgezet zijn. Klanten kunnen nu zelf ook een Popup variant maken op basis van de generiek opzet. Zowel vanuit code als via een usercontrol.
 • De progressbar ging niet tot 100% bij formulieren met meerdere eindpunten. Nu wel.
 • 'Min. nr. of chars' voegde een validatie toe op het aantal character bij een Autocomplete control. Deze validatie is weggehaald.
 • Oplossing voor DataTables CVE-2020-28458 & CVE-2021-23445. Verder is het leeg maken van de sessionStorage nu beperkt tot items de beginnen met "DataTable-" in plaats van alles.
 • De 'nonce'-cookie is nu altijd 'secure'. Dit zorgt ervoor dat de OpenID Connect module ook werkt als de website achter een loadbalancer draait. Daarnaast is er logging toegevoegd in de OpenID Connect Module. Dit wordt naar het TriplEforms log gelogd.
 • Images als button kunnen nu ook met enter bediend worden.
 • In de TriplEforms weergave van de WebApp kan weer gebruik gemaakt worden van windows integrated authentication.
 • Vulnerable cryptography library geupdate.

De logout knop in de TriplEforms weergave van de TemplateWebApp kan nu bediend worden met spatie.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren