Management console: Gebruik parameters

TriplEforms Getting Started

Gemaakt door Mark Duijkers, Gewijzigd op Fri, 23 Sep 2022 om 11:51 AM op Mark Duijkers


Introductie

Parameters in de TriplEforms Management console zijn variabelen die per ontwikkelplatform kunnen worden ingesteld voor een project.Het instellen van rollen

Het instellen van parameters binnen de management console begint bij het instellen van een SQL database. Mocht dit nog niet in orde gemaakt zijn, klik dan hier.


Nadat de SQL server is geconfigureerd, dienen er mogelijk nog rollen voor de huidige gebruiker te worden aangepast om parameters toe te voegen en aan te passen/verwijderen.
Dit kan onder het menu-item "Roles" en door vervolgens de gebruiker te selecteren.


Parameters instellen 

Nadat de rollen juist zijn ingesteld kunnen er parameters worden toegevoegd.
Ga hiervoor naar het tabblad "Parameters". Hier kunnen vervolgens parameters worden toegevoegd, gewijzigd en worden verwijderd.Wanneer er voor "Add parameter" word gekozen, zal bovenstaand scherm tevoorschijn komen.

Hier kan een naam worden gekozen, een type worden geselecteerd (functional/technical), de categorie, of het een abstracte parameter is, en de beschrijving.
Nadat deze waarden zijn ingevuld Kies je voor welke environment en scenario het geldt;Vul daarna de gewenste parameter waarden in.Het gebruik van parameters in TriplEforms Editor


Wanneer er verbinding is gelegd binnen de TriplEforms editor met SCWF, dan is het ook mogelijk om deze parameters te gebruiken in een formulier/scenario.

Deze kunnen als global worden aangeroepen binnen een scenario of formulier.Binnen een TriplEforms project dient dit wel eerst ingesteld te worden (als dit nog niet heeft plaatsgevonden) in de settings van het project.

Ga in de solution explorer naar Settings

Vervolgens in het linkerkolom naar "Website"


Hier zijn vervolgens de instellingen en opties te vinden om te verbinden met de bijbehorende parameter database.Hiervoor dient het vinkje "Enable parameter database" aangevinkt te worden.
Vervolgens dient de database server informatie ingevuld te worden. Dit kan handmatig middels de volgende template:

Data Source=[serveradres];Initial Catalog=[databasenaam];Integrated Security=False;User ID=[db gebruikersnaam];Password=[db wachtwoord];Connect Timeout=15


Deze informatie kan ook eenvoudig worden verkregen vanuit de Scwf Console:

Hierna kunnen de parameters gebruikt worden in TriplEforms als globals. Hiermee is dus ook eenvoudig te testen of een formulier in bijvoorbeeld een testomgeving draait en hier weer andere elementen mee kunnen worden afgevangen.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren