Build 5.0.4 (Released 26-09-2022)


Toegevoegd

 • Caching verbeterd bij het openen van o.a. forms en scenario's in een TF website.
 • WCAG documentatie in help bestand bijgewerkt.
 • Knop toegevoegd voor het navigeren van de gebruiker naar het Kodision support portaal
 • [*Label] kan vanaf nu gebruikt worden in validator error messages.
 • Zoekbalk toegevoegd aan de solution explorer in de TriplEforms-editor.
 • Optie toegevoegd om Custom Fonts toe te voegen in een project en relevante processors geüpdate om de nieuwe functionaliteit i.c.m. Colibri te gebruiken, zodat Custom Fonts werken in Fragments/Summaries.
 • Mogelijkheid toegevoegd om de gewenste DMS plugin te kiezen bij een UploadControl.
 • Nieuw TF control TreeView toegevoegd
 • Parsefunction dat het converteren van een bepaalde tijd naar de lokale tijd mogelijk maakt
 • Parsefunction die de huidige 'Coordinated Universal Time' (UTC) tijd teruggeeft.
 • Folders met elementen worden nu correct ingecheckt.

Authenticatie brokers

 • Mogelijkheid toevoegt om roll-over certificaten in te stellen bij authentication brokers.
 • Toevoeging in de SAML module waardoor er om gegaan kan worden met meerdere Encrypted Keys die teruggegeven worden. Hierdoor kunnen de claims correct gedecrypt worden, ondanks dat er meerdere Encrypted Keys teruggegeven worden.
 • Mogelijkheid toegevoegd om voor AttributeValues in SAML metadata het type in te stellen.


MijnOmgeving

 • Duidelijkere error messages beschreven voor properties die niet het juiste type data ontvangen
 • Sitemap's 'Undo' & 'Redo' knoppen functioneren nu naar behoren bij aanpassen sitemap's formulier.
 • Sitemap JS functies worden nu ook uitgevoerd op de mobile versie van de sitemap
 • Het configureerbaar hebben van de 'PageLength' van de MijnOmgeving 'DataTable'
 • DropDownFilter toegevoegd aan de MijnOmgeving DataTables.

Rest

 • Rest requests ondersteunen nu het meesturen van certificaten
 • TFParameter Rest connection toegevoegd & implementatie mogelijk gemaakt.
 • Bij configureren van een 'Rest Control' kan je nu voor 'POST', 'PUT' & 'PATCH' request een specifiek content type selecteren (Multipart of Application URL encoded)


CmPayment

 • In POST-requests naar NonInteractive scenario's kan nu een JSON-body gebruikt worden.
 • Webhook processor toegevoegd.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een webhook (voor het event FINALSTATUS) in te kunnen stellen in de CM Payments 2 module.
 • Mogelijkheid toegevoegd om een andere basis-url in te stellen in de web.config AppSettings (publicOriginCM) voor de return-urls van de CM Payments 2 module. Dit kan nodig zijn in een load balancer situatie waarbij bijv. https intern naar http wordt omgezet.

Opgelost

 • Fix bij fieldset label bij Radiobutton & Checkbox controls. Indien een lang label gedefinieerd was, zorgde dat voor een overlap met een onderliggende vraag..

  Alignment lange tekst bij checkboxes begint tekst niet meteen op de volgende regel

 • Probleem m.b.t. comments die onder scenarios die niet opgeslagen werden

 • Button in navigation bar optie kan weer worden gebruikt i.c.m. accordion.master.

 • Voor 'Single' & 'Multiline' tekst velden methode om straat-adres als autofiller toe te voegen.

 • Probleem in de CSP module opgelost waardoor HttpPost binding niet gebruikt kon worden met SAML verbindingen

 • Probleem verholpen waarbij de eerste request na het herstarten van de website nog steeds een geldige inlog had.

 • Opslaan knop wordt nu niet meer weergeven wanneer het formulier geen sessie bevat.

 • Toevoeging van een Null Check Expression in de TextFilter-class, waardoor er geen foutmelding meer optreedt bij het uitvoeren van een Textfilter op een ColumnDef, indien de property null is.

 • Het opslaan van statistieken aangepast, zodat deze altijd de namespace pakt, niet het FormId.
 • Het opslaan van statistieken gebeurt nu asynchroon en houdt dus het verwerken van de pagina niet op.
 • Probleem opgelost met toewijzing parsefunction in sitemap.
 • Bevinding opgelost waarbij settings bestand in 5.0 niet gesaved kon worden met claim transformaties
 • De editor crashed niet meer wanneer je meerdere malen achter elkaar op 'ctrl + x' drukt wanneer je een cell, row en/of kolom geselecteerd hebt.

 • Help-callout valt nu niet meer over het Accordion-menu en de footer van de MO/TemplateProject-site
 • Check toegevoegd bij het ProcessorCommandControl die bekijkt of de index correct is van de geselecteerde processor. 
 • Bij het aanpassen van authentication brokers worden nu alle authentication brokers gevalideerd.
 • Een bug in een standaard control (DataGridView) opgelost dat een crash van TF veroorzaakte.
 • Dubbele nodes in passive mode indien diakrieten werden gebruikt.

MijnOmgeving

 • Probleem met paginering opgelost.
 • Weergave van de "Count selected items" validator opgelost

 • Error (Null Reference Exception op Attachments) die ontstond na het archiven/restoren vanaf InboxMessage.aspx is opgelost.

 • Probleem altijd lege categorie beschrijving verholpen.
 • Probleem layout correspondentie bestanden verholpen.
 • Mobiel & lagere breedte weergave toont nu ook een uitlog knop. Let op: Er is naast het 'profiel icoon' een icoontje bij gekomen. Zorg ervoor dat er op de omgevingen de afmetingen kloppen en niks elkaar overlapt

 • Password reset text aangepast naar een kloppende Nederlandse zin
 • Fix op de InboxMessage.aspx-pagina en InboxRepositoryFileDownload-control, waardoor het weer mogelijk is om bijlagen te downloaden.
 • Fix in de opmaak van de Sitemap bij een actief element.
 • Fout op de unsetcases.aspx-pagina opgelost die optrad doordat dezelfde SDS metadata-keys aanwezig waren bij verschillende rijen, maar met verschillende casing (hoofdletter/kleine letter).


Gewijzigd

 • JQuery-UI versie geupdate naar 1.13.0.
 • Documentatie toegevoegd omtrent validate en Button in navigation bar opties bij Help File onderwerp Button.
 • Wijziging omtrent web.example.config in relatie tot gebruik van MimeType Wildcard tokens.
 • Documentatie geupdate bij AddDays-functie in de TriplEforms Editor. Er mogen namelijk geen decimalen gebruikt worden bij deze functie.
 • Uitlijning van 'Browse Certificate'-knop in RestServiceConnectionSettings view aangepast en netter gemaakt.
 • De inbox repository geeft nu exceptions als geformateerde string terug zodat het makkelijker in te zien is wat er in de gekoppelde inbox service verkeerd gaat.