Afspraakplus opties en definities

TriplEforms 4.3

Gemaakt door Mark Duijkers, Gewijzigd op Fri, 23 Sep 2022 om 11:40 AM op Mark Duijkers

User control in formulier opnemen

Het maken van een afspraak vindt plaats in twee stappen; de eerste is het uitvragen van de afspraakgegevens aan de eindgebruiker. Natuurlijk hoeven niet alle gegevens te worden uitgevraagd; het betreffende product (onderwerp) en eventueel ook de locatie van de afspraak kunnen bijvoorbeeld al van tevoren vaststaan. De tweede stap, het definitief vastleggen van de afspraak, kan pas plaatsvinden wanneer het TriplEforms scenario helemaal is doorlopen en de eindgebruiker de ingevulde gegevens heeft gecontroleerd en gefiatteerd.  

Het uitvragen van de gegevens vindt plaats met behulp van een zogeheten user control. Om deze binnen een TriplEforms formulier te kunnen gebruiken moet een CustomUserControl worden gebruikt (beschikbaar in TriplEforms vanaf versie 2.0.96.0):

 

Wanneer deze op het scherm wordt gesleept wordt een invulscherm getoond, dat bijvoorbeeld als volgt kan worden ingevuld:Bij Name moet de naam worden ingevuld van het component binnen het TriplEforms formulier. Dit bepaalt onder meer onder welke variabelen de resultaten van het component beschikbaar worden gemaakt.

Bij de eigenschap Usercontrol path wordt de locatie van het control binnen de website ingegeven. Deze waarde zal normaalgesproken gelijk zijn aan: ~/Controls/AppointmentControl.ascx

Vervolgens worden de parameters voor het control ingegeven; in deze lijst kunnen de volgende parameters worden opgenomen (alle parameters zijn optioneel):Parameter

Beschrijving

Standaard waarde

AppointmentSystem

In deze parameter kan het unieke kenmerk van het te gebruiken afsprakensysteem worden opgenomen. Normaalgesproken kan deze parameter leeg blijven, omdat de te gebruiken service adapter al in de configuratie is ingesteld.

(leeg)

IsProductSelectable 

Moet het product (type afspraak, bijv. Afspraak ondertrouw) worden uitgevraagd. Als dit niet het geval is moet bij deze parameter de waarde false worden ingegeven. Ook moeten dan het interne kenmerk en de naam van het product via de parameters worden ingegeven (zie SelectedProductId en SelectedProductName).

true

SelectedProductId

Het unieke kenmerk van het voorgeselecteerde product in het afsprakensysteem.

(geen)

SelectedProductName

De naam van het voorgeselecteerde product. 

(geen)

ProductLabelText

De labeltekst bij het te selecteren product.

Selecteer een product:

IsLocationSelectable

Moet de locatie (bijv. Gemeentehuis) worden uitgevraagd. Als dit niet het geval is moet bij deze parameter de waarde false worden ingegeven. Ook moeten dan het interne kenmerk en de naam van de locatie via de parameters worden ingegeven (zie SelectedLocationId en SelectedLocationName). Als een locatiekenmerk niet wordt ondersteund door het achterliggende afsprakensysteem

true

SelectedLocationId

Het unieke kenmerk van de voorgeselecteerde locatie in het afsprakensysteem.

(geen)

SelectedLocationName

De naam van de voorgeselecteerde locatie.

(geen)

LocationLabelText

De labeltekst bij de te selecteren locatie.

Selecteer een locatie:

DateLabelText

De labeltekst bij de te selecteren kalenderdatum.

Selecteer een datum:

TimeLabelText

De labeltekst bij het te selecteren tijdstip.

Selecteer een tijd:

MultiCustomersLabelText

De labeltekst bij de selecteren aantal clienten

Selecteer het aantal personen:

SelectedMultiCustomers

Het aantal geselecteerde clienten

(geen)

LabelCssClass

Op de labels toe te passen CSS klasse.

appointmentControlLabel

DropDownListCssClass

Op dropdowns toe te passen CSS klasse.

appointmentControlDropdownlist

CalendarCssClass

Op kalenders toe te passen CSS klasse.

appointmentControlCalendar

DropDownListDefaultItemText

In dropdowns weer te geven tekst als er nog geen optie is geselecteerd.

Selecteer een optie...

IsMultiProductSelectable

Kunnen er meerdere producten worden geselecteerd bij het maken van een afspraak? 

False

selectedMultiCustomerId

Nodig bij het reschedule van een afspraak; totaal aantal geselecteerde personen van de afspraak.

 

(geen)

ShowHiddenProducts

            

Filter of verborgen producten wel of niet getoond mogen worden(zover bekend voor orchestra)

 

False

ShowHiddenLocation

Filter of verborgen locaties wel of niet getoond mogen worden(zover bekend voor orchestra)

 

FalseWanneer de afspraakgegevens zijn uitgevraagd aan de eindgebruiker worden deze beschikbaar gesteld in de vorm van de volgende resultaten (answers):


Result

Beschrijving

SelectedProduct

Het geselecteerde product. De variabele SelectedProduct bevat de naam van het geselecteerde product; met SelectedProduct.key kan het unieke kenmerk worden uitgelezen. Het unieke kenmerk van het product is nodig om de afspraak uiteindelijk aan te maken met de TriplEforms processor.

SelectedLocation

De geselecteerde locatie. De variabele SelectedLocation bevat de naam van de geselecteerde locatie; met SelectedLocation.key kan het unieke kenmerk van de locatie worden uitgelezen. Het unieke kenmerk van de locatie is nodig om de afspraak uiteindelijk aan te maken met de TriplEforms processor.

SelectedDate

De geselecteerde datumcomponent (dit resultaat wordt alleen om technische redenen bijgevoegd).

SelectedTime

De geselecteerde tijdcomponent (dit resultaat wordt alleen om technische redenen bijgevoegd).

SelectedDateAndTime

De gecombineerde geselecteerde datum en tijd; dit resultaat is nodig om de afspraak uiteindelijk aan te maken met de TriplEforms processor.

SelectedMultiCustomers

Het geselecteerde product kan in sommige gevallen meerdere cliënten ondersteunen. De variabele SelectedMultiCustomers is altijd gevuld, een hogere waarde dan 0 duidt aan op meerdere cliënten bij het selecteerde product.De resultaten van het control worden beschikbaar gemaakt onder de naam van het control. Als de naam van het control gelijk is aan Afspraak, zijn de eigenschappen als volgt uit te lezen:

 • [Afspraak.SelectedProduct.key]        – Het unieke kenmerk van het geselecteerde product
 • [Afspraak.SelectedProduct]                   – De naam van het geselecteerde product
 • [Afspraak.SelectedLocation.key]     – Het unieke kenmerk van de geselecteerde locatie
 • [Afspraak.SelectedLocation]                – De naam van de geselecteerde locatie
 • [Afspraak.SelectedDateAndTime]       – De geselecteerde datum en tijd
 • [Afspraak.SelectedMultiCustomers]– Het aantal extra cliënten van het geselecteerde product


Processoren


AppointmentProcessor


Kort: Direct boeken enkele client

Minimum supported adapter type: IAppointmentService

Executes adapter method:

BookingResult BookAppointment(string productId, string locationId, DateTime dateAndTime, TimeSpan duration, string description, ClientDetails clientDetails);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

ProductId

Identifier of the product for the appointment.

 V

LocationId

Identifier of the location for the appointment.


DateAndTime

Date and time of the appointment.

 V

DurationInMinutes

Duration of the appointment in minutes. Default value is 30 minutes.


Description

Description of the appointment.


ClientId

Unique identifier for the client, usually the BSN.

 V

ClientInitials

Initials of the client.


ClientLastName

Last name of the client.


ClientGender

Gender of the client.


ClientDateOfBirth

Date of birth of the client.


ClientAddress

Mailing address of the client.


ClientPostalcode

Postalcode of the client's mailing address.


ClientCity

City of the client's mailing address.


ClientCountry

Country the client lives in.


ClientTelephoneNumber

Telephone number of the client.


ClientEmailAddress

Email address of the client.

 

 

AppointmentClientsProcessor


Kort: Direct boeken meerdere clients

Minimum supported adapter type: IAppointmentClientsService

Executes adapter method:

BookingResult BookAppointment(string productId, string locationId, DateTime dateAndTime, TimeSpan duration, string description, ICollection<ClientDetails> clients);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

ProductId

Identifier of the product for the appointment.

 V

LocationId

Identifier of the location for the appointment.

 

DateAndTime

Date and time of the appointment.

 V

DurationInMinutes

Duration of the appointment in minutes. Default value is 30 minutes.

 

Description

Description of the appointment.

 

Clients

Group iteration name

 V

ClientId

Group iteration field name

 V

ClientInitials

Group iteration field name

 

ClientLastName

Group iteration field name

 

ClientGender

Group iteration field name

 

ClientDateOfBirth

Group iteration field name

 

ClientAddress

Group iteration field name

 

ClientPostalcode

Group iteration field name

 

ClientCity

Group iteration field name

 

ClientCountry

Group iteration field name

 

ClientTelephoneNumber

Group iteration field name

 

ClientEmailAddress

Group iteration field name

 

 

GetAppointmentProcessor


Kort: Opvragen afspraken van client

Minimum supported adapter type: IAppointmentClientsService

Executes adapter method:

ICollection<BookingDetails> GetClientAppointments(string id);

Return values:

 • Appointment.{0}.PublicId
 • Appointment.{0}.Description
 • Appointment.{0}.ProductId
 • Appointment.{0}.ProductName
 • Appointment.{0}.Customs
 • Appointment.{0}.LocationId
 • Appointment.{0}.LocationName
 • Appointment.{0}.StartTime
 • Appointment.{0}.EndTime
 • Appointment.{0}.Duration
 • Appointment.{0}.NumberOfClients
 • Appointment.{0}.Client.Id
 • Appointment.{0}.Client.Initials
 • Appointment.{0}.Client.LastName
 • Appointment.{0}.Client.Gender
 • Appointment.{0}.Client.DateOfBirth
 • Appointment.{0}.Client.Address
 • Appointment.{0}.Client.Postalcode
 • Appointment.{0}.Client.City
 • Appointment.{0}.Client.EmailAddres
 • Appointment.{0}.Client.TelephoneNumber
 •  

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

Id

Unique identifier for the client, usually the BSN.

 V

 

ChangeAppointmentsProcessor


Kort: Wijzig afspraak

Minimum supported adapter type: IEditableAppointmentService

Executes adapter method:

BookingResult ChangeAppointment(string appId, string productId, string locationId, DateTime dateAndTime, TimeSpan duration, string description, ClientDetails clientDetails);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

AppointmentId

Identifier of the appointment.

 V

ProductId

Identifier of the product for the appointment.

 V

LocationId

Identifier of the location for the appointment.

 

DateAndTime

Date and time of the appointment.

 V

DurationInMinutes

Duration of the appointment in minutes. Default value is 30 minutes.

 

Description

Description of the appointment.

 

ClientId

Unique identifier for the client, usually the BSN.

 V

ClientInitials

Initials of the client.

 

ClientLastName

Last name of the client.

 

ClientGender

Gender of the client.

 

ClientDateOfBirth

Date of birth of the client.

 

ClientAddress

Mailing address of the client.

 

ClientPostalcode

Postalcode of the client's mailing address.

 

ClientCity

City of the client's mailing address.

 

ClientCountry

Country the client lives in.

 

ClientTelephoneNumber

Telephone number of the client.

 

ClientEmailAddress

Email address of the client.

 

 

DeleteAppointmentProcessorKort: Verwijder afspraak

Minimum supported adapter type: IEditableAppointmentService

Executes adapter method:

BookingResult RemoveAppointment(string appId);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId

 

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

AppointmentId

Identifier of the appointment.

 V

 

ReserveAppointmentProcessor


Kort: Reserveer een afspraak

Minimum supported adapter type: IAppointmentClientsService

Executes adapter method:

Wanneer NumberOfClient niet gevuld is:

BookingResult ReserveAppointment(string locationId, string servicePublicId, DateTime selectedDate, TimeSpan selectedTime);

Wanneer NumberOfClient gevuld is:

BookingResult ReserveAppointment(string locationId, string servicePublicId, DateTime selectedDate, TimeSpan selectedTime, int numberOfClients);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

ProductId

Identifier of the product for the appointment.

 V

LocationId

Identifier of the location for the appointment.

 

DateAndTime

Date and time of the appointment.

 V

NumberOfClient

Number of clients that participate the appointment

 

 

 

 

ConfirmAppoinmentProcessor


Kort: Bevestig afspraak voor een client

Minimum supported adapter type: IAppointmentClientsService

Executes adapter method:

BookingResult ConfirmAppointment(string appointmentPublicId, string description, ClientDetails clientdDetails);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId
 • BookAppointmentDuration
 • BookAppointmentCustom
  • Mapped Qmatic custom field naar een object. Van de infoText wordt html verwacht. Uit de html worden nbsp; en ; karakters weggehaald

public class Custom

    {

        public bool rescheduleEnabled { get; set; }

        public bool cancelEnabled { get; set; }

        public bool noteFieldEnabled { get; set; }

        public string infoText { get; set; }

    }

 

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

AppointmentId

Identifier of the appointment.

 V

Description

Description of the appointment.

 

ClientId

Unique identifier for the client, usually the BSN.

 V

ClientInitials

Initials of the client.

 

ClientLastName

Last name of the client.

 

ClientGender

Gender of the client.

 

ClientDateOfBirth

Date of birth of the client.

 

ClientAddress

Mailing address of the client.

 

ClientPostalcode

Postalcode of the client's mailing address.

 

ClientCity

City of the client's mailing address.

 

ClientCountry

Country the client lives in.

 

ClientTelephoneNumber

Telephone number of the client.

 

ClientEmailAddress

Email address of the client.

 

 

 

 

ConfirmAppointmentClientsProcessor

Kort: Bevestig afspraak met meerdere clients

Minimum supported adapter type: IAppointmentClientsService

Executes adapter method:

BookingResult ConfirmAppointment(string appointmentPublicId, string description, ICollection<ClientDetails> clients);

Return values:

 • BookAppointmentResult
 • BookAppointmentDetailMessage
 • BookAppointmentClientId
 • BookAppointmentAppointmentId
 • BookAppointmentDuration
 • BookAppointmentCustom
  • Mapped Qmatic custom field naar een object. Van de infoText wordt html verwacht. Uit de html worden nbsp; en ; karakters weggehaald

public class Custom

    {

        public bool rescheduleEnabled { get; set; }

        public bool cancelEnabled { get; set; }

        public bool noteFieldEnabled { get; set; }

        public string infoText { get; set; }

    }

 

Param

Omschrijving

Verplicht

AppointmentSystem

Identifier of the appointment system, must be defined in the application configuration.

 

AppointmentId

Identifier of the appointment.

V

Description

Description of the appointment.

 

Clients

Group iteration name

V

ClientId

Group iteration field name

V

ClientInitials

Group iteration field name

 

ClientLastName

Group iteration field name

 

ClientGender

Group iteration field name

 

ClientDateOfBirth

Group iteration field name

 

ClientAddress

Group iteration field name

 

ClientPostalcode

Group iteration field name

 

ClientCity

Group iteration field name

 

ClientCountry

Group iteration field name

 

ClientTelephoneNumber

Group iteration field name

 

ClientEmailAddress

Group iteration field name

 

 
Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren