TriplEforms Build 5.0.10.2 (13-12-2023)

Om te kunnen update naar deze versie moet de website worden bijgewerkt, tenzij je update vanaf 5.0.10.0Opgelost

 • SAML artifact opslaan als variabele

TriplEforms Build 5.0.10.1 (22-11-2023)

Om te kunnen update naar deze versie moet de website worden bijgewerkt, tenzij je update vanaf 5.0.10.0Opgelost

 • Probleem waarbij de Editor crasht wanneer je een geopend bestand buiten de Editor bewerkt.

TriplEforms Build 5.0.10.0 (09-11-2023)

Om te kunnen update naar deze versie moet de website worden bijgewerkt.


Opgelost

 • Probleem met responsiveness in het mobile menu opgelost, daar anast layout en responsiveness in het algemeen verbeterd.
 • Niet invalideren van SAML-sessie bij ontbreken asp.net session opgelost.
 • Upload control biedt nu ook ondersteuning voor het verwijderen van bestanden met de Enter-toets.
 • Probleem opgelost waarbij het kiezen van een niet-geldig adres in Google Maps het eerder gekozen, geldige adres verwijderde.
 • Crashen van het Settings-bestand bij selecteren alle log-types opgelost.
 • 'aria-required' weggehaald op niet-semantische elementen bij radiobuttons en checkboxes. Wordt bij radiobuttons nu op het bovenliggende element geplaatst.
 • Dropdownfilters bij meerdere datatables op één pagina worden nu allemaal gevuld.
 • Aanpassing in de header.html HtmlSummary-fragmenten. <td>-elementen zijn omgezet naar <th>-elementen waar benodigd.
 • Fixes doorgevoerd in de TFA-popup van het TemplateProject.
 • Probleem opgelost met een undefined title bij de Datatables in de MijnOmgeving.
 • Styling van Treeview met lange tekst in Firefox opgelost.
 • Problemen met toetsenbordbesturing bij Zaak - Correspondentie upload opgelost.
 • Probleem opgelost waardoor "aria-required" niet goed stond voor Listboxes en Autocomplete controls.


Gewijzigd

 • Change-knop (Wijzig) veranderd niet meer in een icoon wanneer breedte van het scherm te klein wordt.   
 • Vorige & Volgende knoppen veranderd niet meer in een icoon wanneer breedte van het scherm te klein wordt.
 • De HTML-summary bevat geen lege <th> elementen meer. Tabindex='0' is van de tabel verwijderd.
 • Focus op buttons geeft nu een box-shadow.
 • Text in de dropdown om een resourcekey te kiezen wordt niet meer automatisch geselecteerd.
 • MijnOmgeving Forms Login 'Remember Me'-checkbox weggehaald om security redenen.
 • BindingRedirects in de Web.Example.config aangepast voor de MijnOmgeving en TemplateProject.
 • De tekst van de optie 'Read only' is voor de checkbox, dropdown, listbox   en radiobutton control gewijzigd naar 'Disabled' om beter de werking  te  duiden.
 • jQuery geupdate naar versie 3.7.1.
 • Systeemeisen geupdate, Windows Server 2022 en SQL Server 2022 toegevoegd.