Release notes TriplEforms 5.0.9

TriplEforms 5.0

Gemaakt door Inger Koffijberg, Gewijzigd op Fri, 19 Apr 2024 om 02:32 PM op Inger Koffijberg

TriplEforms Build 5.0.9.1 (14-09-2023)

Om te kunnen update naar deze versie moet de website worden bijgewerkt, tenzij je update vanaf 5.0.9.0


Opgelost

 • DigiD CGI Tijdelijke aanpassing geschikt voor enkel voor 5.0.9.1.


MijnOmgeving

Opgelost

 • DataTables aantal kolommenTriplEforms Build 5.0.9.0 (12-09-2023)

Om te kunnen update naar deze versie moet de website worden bijgewerkt


Opgelost

 • Tooltip bij een Upload Control wordt niet meer geplaatst op het omliggende <div>-element, maar deze wordt nu correct geplaatst op de File-input van het Upload Control.    
 • De Required-validatie en Regular expression validatie voor het Upload Control zijn opgelost. De Required-validatie gaat nu af, voordat er een postback gestuurd wordt. De RegEx-validatie kijkt nu naar de correcte bestanden. Hierdoor kan de validatie overweg met meerdere bestanden en kijkt de validatie nu correct naar de bestandsnamen.
  • Voor meer informatie, zie de TriplEforms Help & Manual - Upload & Validaties.    
 • Upload controls hebben nu een aria-label op het input element zelf. Dit is te vertalen d.m.v. de localized string UploadControlLabel.    
 • Probleem opgelost waarbij voor het Upload Control de IgnoreCharacters-functionaliteit niet werkte i.c.m. de DMS.    
 • De Allowed Extensions validatie op het Upload Control werkt nu ook zonder dat een Upload Control required is. Voorheen werkte dit niet, aangezien de validatie het control leegde. Hierdoor werden de validaties weer uitgevoerd en was de validatie valide, waardoor de gebruiker geen correcte melding kreeg. 
 • Bij een validatiemelding op het Upload Control, wordt de focus nu correct op de file-input gezet, waardoor de validatiemelding voorgelezen wordt.    
 • De verwijderknop bij het Upload Control heeft nu een correcte tooltip, indien er een validatiemelding optreedt. De tooltip voor de verwijderknop is vertaalbaar.  
 • Warning in de logging als je een beantwoorde upload control wijzigt verholpen.    
 • Probleem opgelost waarbij de Clear-button niet verdween naast het Upload Control, indien een niet geldig bestand in de input stond en er een geldig bestand verwijderd werd uit de lijst.
 • Wijziging gemaakt in de RegEx-validatie bij het Upload Control. De werking is nu gelijk aan de RegEx-validatie bij een Input-field.    
 • Probleem opgelost met de Regular Expression validatie, indien er geen Upload Controls op het formulier aanwezig zijn.    
 • Probleem opgelost bij Upload Control. Indien je een file verwijderde, vervolgens een nieuwe bestand had geüpload en vervolgens de pagina ververste (F5), werd het geüploade bestand verwijderd, doordat er een postback optrad en er daardoor een Delete-event optrad.
 • Probleem opgelost met het opslaan van Archief-bestanden (b.v. .zip en .tar bestanden) i.c.m. de MimeType-validatie, waarbij de grootte van het Archief-bestand niet correct werd opgeslagen, indien de MimeType-validatie actief is.
 • Problemen opgelost in file mimetype validation.    
 • Verbetering van de performance rondom het openen en werken met bestanden in de TriplEorms Editor.
  • Scan en Scan open documents toegevoegd aan de Integrity pane aan de rechterkant. Deze wordt nu niet meer automatische uitgevoerd bij het openen van een bestand.
 • Oplossing voor een probleem dat spaties de autoformat bij een currency onjuiste formatting liet toepassen.    
 • Typos verholpen rond de ConcatGroup TF functie.    
 • Validatie op contact type toegevoegd, hierdoor crasht de applicatie niet meer als je deze null laat.    
 • Zuid-Soedan toegevoegd als ondersteunde landcode in de phone validator.    
 • Probleem opgelost met enkele Engelse vertalingen.    
 • Probleem opgelost in de console wanneer MenuRight gebruikt wordt en er geen geldige sessie/scenario is (TF undefined en CloneNode-error)  
 • Enkele hardcoded pagina titel strings zijn nu te localizen; TriplEformsErrorPageTitle, TPCntBrowserTitle, MOCntBrowserTitle, TPMainMetaDescription, MOMasterMetaDescription     
 • Language picker icoontje is nu correct zichtbaar in TemplateProject mobile views.    
 • Print summary op TemplateProject werkt weer.    
 • In SOAP Service call de naamgeving wat duidelijker gemaakt van enkele in te stellen parameters. Bij Save in Group onderliggend (namespace) en bij Return name onderliggend (group name) toegevoegd. Ook de documentatie uitgebreid. Dit om het geheel wat duidelijker te maken.    
 • Fout in de WCAG-checker opgelost. Een Circular Flow binnen een scenario leidde tot een Stack Overflow exception.

 • Probleem opgelost toegepast omtrent word-breaking in TemplateProject. Hierdoor worden te lange woorden netjes gewrapped/opgebroken. Dit is nu gelijk getrokken met de MijnOmgeving.    

 • Validatiemeldingen bij Contact Person bij Authentication Brokers werken nu ook bij de Change i.p.v. alleen bij de Add.    

 • Required controls/inputs zonder label krijgen nu ook netjes het aria-required attribuut toegewezen.    

 • Probleem met het tonen van de validaties bij enkele controls (Checkboxes, radiobuttons, autocomplete etc.) opgelost. De foutieve conditional is nu correct opgezet en houdt rekening met alle controls bij het tonen van de validatiemelding.    

 • Probleem opgelost in de TriplEforms Editor documentatie (F1-help). Bij Treeview Summary moet je Values gebruiken i.p.v. Value om de antwoorden op te halen. Dat is nu correct gedocumenteerd in de Help-file.

 • TriplEforms Editor documentatie (F1-help) van NLMaps aangescherpt.    

 • TriplEforms Editor documentatie (F1-help) geüpdatet bij `Soap Service Connections` en `Samenvatting toevoegen`.    

Gewijzigd

 • De annuleren & verwijderen tekst binnen het Upload Control zijn gewijzigd naar icoontjes. Hierdoor valt de tekst niet meer weg bij een smallere breedte en heeft het Upload Control een modernere look & feel gekregen.    
 • De NLMaps api url's en input parameters zijn gewijzigd volgens dit migratie artikel . Dit los het probleem op met het niet kunnen ophalen van gegevens over een adres of locatie.
 • De Help-button is nu ook te togglen middels de Enter-toets. Het formulier wordt nu niet meer verzonden, indien je op de Enter-toets drukt.
 • Enkele theming colors voor de TriplEforms Editor verplaatst naar de ColorSettings-class.    
 • Wijzigingen doorgevoerd aan de positionering van de footer, waardoor het mogelijk is om meer content in de footer te plaatsen.
  • De footer is nu altijd zichtbaar met de betreffende CSS wijzigingen

Toegevoegd

 • Nieuwe functionaliteit om (custom) metadata per uploadcontrol toe te laten voegen aan de bestanden in de DMS en XmlAnswers output.
  • Maatwerk met DMS plugin zal moeten worden bijgewerkt!
 • Naast de mimetype van een bestand zelf kun je nu ook de mimetype laten controleren van bestanden in een archief, zoals zip, 7z, rar, tar of gz.
 • TriplEforms functie toegevoegd om een overzichtelijke summary te generen van een TreeView-control en zijn antwoorden.
 • Documentatie voor de Client Certificate Thumbprint voor SOAP service connections toegevoegd.    
 • De poort voor de SMTP client gebruikt bij FormResume is instelbaar gemaakt. Voeg de volgende regel toe aan FormResumeEmailSettings.xml: <ef:port>21</ef:port>, waarbij in dit geval 21 de poort is die gebruikt zal worden voor de SMTP client. Default fallback blijft poort 20.    


MijnOmgeving 


Opgelost

 • Oplossing voor het niet inladen van doelgroepen na het inloggen met gebruikersnaam/wachtwoord i.c.m. 2FA    
 • ApplicationCookie en TwoFactorRememberBrowser cookies zijn nu secure en hebben SameSite strict wanneer de requireSSL attribute op de httpCookies web.config entry op true staat.    
 • Probleem opgelost in relatie tot het inloggen middels de SAML-Module binnen een formulier in de MijnOmgeving en de MO Tour (rondleiding). Er trad een error op, aangezien de Identity-name niet opgehaald kon worden.    
 • Wanneer er geen upload in de dropbox op Case.aspx staat wordt de upload knop disabled.    
 • "Ingelogd als" linkt niet meer naar ManageGroups.aspx wanneer er geen target groups ingeregeld zijn voor de huidige gebruiker. Daarnaast resulteerd ManageGroups.aspx in een 403 wanneer er geen target groups zijn ingeregeld.    
 • De "meer informatie" knop bij 2FA controls zijn nu toegankelijk voor screen readers door het veranderen van span naar button.    
 • Sitemap bestanden uit SCWF worden niet meer getoond met de standaard SCWF path prefix $/. Hierdoor zijn er geen problemen meer met het inladen van de sitemap in TemplateMijnOmgeving.    
 • In de MijnOmgeving verschillende menu-buttons voorzien van een title, zodat ze een alternatieve tekst/beschrijving hebben. Ook verschillende anchor-tags in het menu voorzien van een role="button" (indien nodig) en een aria-label. Dit zodat het menu beter voldoet aan de WCAG-standaard.    
 • Enkele wijzigingen doorgevoerd aan de pop-up voor 2FA informatie in de MijnOmgeving. De styling is hierdoor verbeterd.    
 • Voor Two-Factor Authentication activatie en meer informatie hierover zijn er verschillende responsiveness verbeteringen doorgevoerd in de MijnOmgeving. Daarnaast is ook de keyboard accessibility verbeterd.
 • Probleem opgelost in de MijnOmgeving bij de DataTables. Indien je meerdere DataTables op een pagina had met een niet-custom titel, werden er exponentieel titels toegevoegd aan de opvolgende DataTables. Ook wordt bij een custom titel de knop (b.v. Inbox-archief op Inbox.aspx of Afgebroken Zaken op Cases.aspx) die bij de titel hoort nu gekopieerd.    
 • Oplossing voor het niet inladen van doelgroepen na het inloggen met gebruikersnaam/wachtwoord i.c.m. 2FA gebruiken of aanzetten en het kunnen navigeren naar usergroups.aspx wanneer er geen doelgroepen zijn om te selecteren.    
 • Oplossing voor het niet inladen van de InitialSorting attribuut op DataTable controls.   

Gewijzigd

 • Wijziging in de manier waarop voor DataTables de staat van kolommen en sortering worden geladen en opgeslagen.
  • Er is gekozen om van cookies naar sessionStorage (browser) en database (backend) over te gaan. Dit zorgt ervoor dat de gehele staat van elke datatable wordt opgeslagen in plaats van alleen je geselecteerde kolommen.
  • De cookies worden automatische gemigreerd naar de nieuwe opslag. De bestaande cookies zullen leeg of verwijderd worden.
  • Responsiveness van de sorteer icons op een datatable verbeterd.Toegevoegd

 • Support voor lege anchors (#) toegevoegd aan de Sitemap. Gebruik dit om de menu items effectief te disablen. 
 • Mogelijkheid toegevoegd om een vertaling te maken voor de Filters headertekst bij DataTables binnen MO.      MijnOmgeving Administration


Opgelost

 • Update voor de MijnOmgeving Administration website doorgevoerd in relatie tot pentest bevindingen.

  • Voor het verwijderen van een gebruiker en een rol, is het nu noodzakelijk om je te herauthenticeren, indien je met Forms bent ingelogd. Dit kan middels wachtwoord of 2FA (afhankelijk van of 2FA is ingesteld). Daarnaast kan een gebruiker (Admin) zichzelf niet meer verwijderen.

  • De Two-Factor Google Authenticator Sleutel is niet meer zichtbaar en is omgezet naar een reset-knop. Het resetten vereist nu ook her-authenticatie, middels 2FA of wachtwoord voor de Admin.    

  • Er zijn enkele CORS-headers verwijderd die in de Web.Example.config & Web.config stonden. Daarnaast is het Web.Example.config document geupdate volgens het beveiligingsrichtlijnen document. Aangeraden wordt om de Web.config van de MijnOmgeving Administration site bij klanten te doorlopen en te updaten a.d.h.v. de Web.Example.config.    

 • Het is vanaf nu alleen mogelijk om de Admin rol/claim te verwijderen vanaf een ander account en niet het eigen gebruikersaccount.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren