TriplEforms Build 5.0.7 (17-04-2023)


Deze build bevat een website update.


Toegevoegd

 • Identity provider certificaten rollover toegevoegd aan SAML module.
 • Mogelijkheid toegevoegd om attachments te verwijderen per scope(Upload Control) d.m.v. de CleanupFiles processor.


Gewijzigd

 • Indien een scenario afgerond is worden de Open en Opslaan (Save) knoppen binnen TriplEforms en de opslaan (Save) knop binnen MijnOmgeving niet meer getoond.
 • Let op: SAML module doet nu een controle of de certificaten van de Identity Provider geldig zijn!
  •  Optie toegevoegd aan Identity Provider (Validate Identity Provider Certificate) om de module te instrueren het IDP certificaat te checken op geldigheid. Standaard staat deze optie op TRUE, wat betekend dat het IDP certificaat op geldigheid wordt gechecked. 

Opgelost

 • Crash WCAG checker in Editor
 • FO Generator, waarbij het kon voorkomen dat een '<' of '>' teken in een conditie ervoor zorgde dat het document niet kon worden gegenereerd.
 • De kolom Flow bij de Controls-sectie in het FO document wordt nu wel gevuld.    
 • Upload control clean upload bij overschrijden totale upload grootte
 • In Firefox wordt nu correct het label + aria-describedby attribuut op de file-input van de UploadControl voorgelezen.
 • Nieuwe CSP hashes toegevoegd aan web.example.config om CSP fouten bij het uitvoeren van een formulier met een NlMaps te voorkomen/op te lossen.    


MijnOmgeving specifiek


Gewijzigd

 • TFA in MijnOmgeving kan niet nogmaals geactiveerd worden (gereset) als dit al is gedaan voor een gebruikersaccount


Opgelost

 • DataTables cookies voor onthouden van state (paging en sortering) en filters worden nu opgeslagen per ingelogde gebruiker in dezelfde browser op dezelfde pc.
 • Foutmelding dat ExtraFields niet bestaan is opgelost (DataTables).    
 • Probleem waarbij de geselecteerde optie in een dynamische dropdown-filter niet werd hersteld bij herladen van de pagina.
 • Tour stappen zijn nu culture specifiek.    
 • Mogelijk om per Tour stap extra eigen stijling te maken.
 • Jquery.validate geupdate naar versie 1.19.5 in zowel MijnOmgeving als MijnOmgeving.Administration.
 • Open Redirects door het opgeven van een ReturnUrl zijn niet meer mogelijk, aangezien er nu gecontroleerd wordt of de ReturnUrl binnen hetzelfde domein valt. Hierdoor is het niet meer mogelijk om via een ReturnUrl te verwijzen naar een externe site ivm security.