TriplEforms Build 5.0.6.2 (15-08-2023)


Om te kunnen update naar deze versie moet de licentie worden bijgewerkt, tenzij je update vanaf 5.0.6.1. 


Opgelost

De NLMaps api url's en input parameters zijn gewijzigd. Dit lost het probleem op met het niet kunnen ophalen van gegevens over een adres of locatie.

Aangepast naar aanleiding pdokmigratie >https://www.pdok.nl/-/migratie-pdok-locatieserver-naar-het-nieuwe-3g-platform-afgerond


TriplEforms Build 5.0.6.1 (20-02-2023)


Om te kunnen update naar deze versie moet de licentie worden bijgewerkt


Toegevoegd 

 • GetFormGuid TF functie toegevoegd. Haal het formID uit de XML Anwser.
 • TF: In het 'solutionbrowser rechtermuisknop menu' kun je nu direct het component selecteren dat je wilt toevoegen.
 • Instelling toegevoegd onder Website in TFSettings om een standaard label positie voor nieuwe controls op te geven. Standaard staat dit op Left.
  • Deze instelling zorgt ervoor dat je een label positie voorkeur kan opgeven. Als je een nieuw inputveld toegevoegd dan neem het label standaard deze positie aan.

MijnOmgeving

 • Tour functionaliteit toegevoegd. Hiermee is het mogelijk om rondleidingen door pagina's of formulieren aan te bieden aan de eindgebruiker
  • Uitgebreide instructies volgen nog via het support portaal, houdt daarvoor de kennisbank in de gaten.

Opgelost 

 • Error bij het uploaden van files met speciale (niet-ascii) karakters in de bestandsnaam.
 • Extra check toegevoegd om te verzekeren dat er antwoorden zijn bij het formateren van de passieve weergave van antwoorden.
 • Indien de Settings ReadOnly zijn in de TriplEformsEditor, is het niet meer mogelijk om de active state te veranderen van Authentication Brokers in Settings
 • Bij het triggeren van een validatie melding tijdens het aanmaken van een formulier, wordt er nu correct gerefereerd naar het veld die validatie melding deed triggeren.
 • Als de volgende karakters in een filename gebruikt worden deze uit de filename verwijderd tijdens het uploaden: \ / : * ? "< > |. Dit betekend dus dat er potentieel een mismatch is tussen geupload bestand en de file zoals hij in de DMS heet. Dit geldt niet voor andere leestekens en letters uit een ander alfabet zoals Cyrillisch!
 • Documentatie toegevoegd over de policy labelEncapsulationPolicy en de invloed van deze policy op het gebruik van Use Default Position op de plaatsing van het Label. Indien deze policy op Minimal staat, wordt de ingestelde Label Position genegeerd voor UploadControl, Checkbox en RadioButton. Indien deze policy op Always staat, wordt de ingestelde Label Position genegeerd voor alle controls.
 • Check toegevoegd waardoor Parameter kolommen niet meer worden gezien als ExtraField kolommen    

MijnOmgeving 

 • Probleem met de MO meertaligheid opgelost waardoor niet alle requests vertaald werden.
 • Vertalingen toegevoegd voor ResumeMsg die getoond wordt wanneer een formulier hervat wordt vanuit UnsentCases.aspx.    
 • Documentatie omtrent het inregelen van rollen/doelgroepen voor de Sitemap.
 • FilterPosition Top nu ook werkt op de UnsentCases.aspx-pagina. Dit werktte voorheen namelijk niet. Verder refactorslag gedaan op PageAuthenticationHelper.cs. UnsentCases.aspx redirect nu terug naar Login.aspx met een ReturnUrl, indien de gebruiker niet meer geauthenticeerd is om de pagina te bekijken.
 • KIM accounts en doelgroepscheiding waarbij geselecteerde doelgroepen bij het verkeerde account werden geregistreerd.