Release notes TriplEforms 5.0.3

TriplEforms 5.0

Gemaakt door Inger Koffijberg, Gewijzigd op Fri, 19 Apr 2024 om 02:21 PM op Inger Koffijberg

Build 5.0.3 (Released 9-05-2022)


Toegevoegd

 • Eerste versie van de WCAG check met 5 checks op formulier niveau.    
 • Eerste versie van FO generator met scenario screenshot, flow en form controls  
 • Mogelijkheid toegevoegd om bestanden te versturen met de REST processor    
 • Settings toegevoegd om een toegestane lijst van Querystring parameters op te bouwen binnen TriplEforms en MijnOmgeving-projecten
 • In de tripleforms editor is bij de settings onder mijnOmgeving een nieuw menu toegevoegd genaamd "claims transformation". Hiermee kunnen claims vervangen en toegevoegd worden met de waarde van bestaande claims, tevens kan worden ingesteld bij welke inlogmethodes de transformaties moeten plaatsvinden.    
 • Bij het claims transformation menu in de settings worden nu ScopingProviderIds meegenomen bij het bepalen van de broker inlogmethodes. Er kan dus nu ook voor brokers per scoping provider id worden bepaald of de transformatie daarvoor geldt.    
 • De mogelijkheid om Wildcard tokens (vraagteken/'?') te gebruiken in een MimeType Hex Signature is toegevoegd.
 • Bij het genereren van het FO de mogelijkheid toegevoegd om een tabel met de globale parameters (parameters die vanuit de management console worden ingesteld) per environment te genereren voor elk scenario (betreffende generator: ScenarioParametersTableGenerator).    
 • Ondersteuning voor Two Factor verificatie toegevoegd aan de KIM inlogmethode in MijnOmgeving.    


Opgelost

 • Validaties met een autoformat van type 'WithDash' lieten geen haakjes zien na validatie.
 • Probleem met passieve weergave input fields verholpen. 
 • Het placeholder attribuut wordt uitsluitend gerenderd indien het een waarde bevat, zodat voorkomen wordt dat het wordt voorgelezen bij lege waarden    
 • Kleuren van disabled controls n.a.v. de dark mode zijn verholpen.    
 • De "No ACS service index could be found" fout die optreedt bij een niet volledig uitgevoerde authenticatie is opgelost.    
 • HttpHeaders die op fixed=true staan: zijn nu readonly in de editcontrol, de value wordt niet opgeslagen in xml en de value wordt altijd opgehaald van de settings, zowel voor de edit control als wanneer een REST call wordt gedaan.
 • De kleuren voor warning en error berichten in logviewer werken weer correct in darkmode        
 • De Oracle.ManagedDataAccess.dll ontbrak tijdens het inregelen van een Oracle Database Connection. Deze assembly wordt nu meegeleverd in de installatiefolder, waardoor dit probleem niet meer optreedt.    
 • In mijn omgeving wordt de titel van een pagina goed ingesteld als een formulier open staat (de titel bevat nu zowel scenario als form menu naam ipv alleen scenario).    
 • Comment control uitklap/inklap button werkt nu ook wanneer het formulier readonly is.    
 • Comment controls collapsen niet meer wanneer een control edit operatie gecanceled wordt, of een verandering ongedaan gemaakt is.    
 • Probleem rondom verkeerde foutmelding omtrent MimeType is opgelost in item 36966. Client-Side validatie verliep asynchroon, waardoor er geen foutmelding/de verkeerde foutmelding werd getoond aan de gebruiker.    


Gewijzigd

 • Bij het aanroepen van projectLoad in de basefileprovider wordt nu alleen het project herladen als de project is veranderd, anders wordt de gecachede field hergebruikt.    
 • De GetUserClaim()-functie is gewijzigd. 

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren